RÁKOSMENTE BARANTA
RÁKOSMENTE BARANTA
Tartalom
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
társoldalak
 
MHSE Adószám 1%

18167632-1-42

 
Eseményeink
2018. Június
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
<<   >>
 
idő
 
mi mennyi?
Indulás: 2007-08-30
 
bölcseletek
bölcseletek : A "bölcsesség" fájára

A "bölcsesség" fájára

  2010.10.06. 15:42


 

A ZEN…E

 

A zen filozófia, az a lélek -- a zene pedig a hangok

HARMÓNIÁJA.

A zene csak magyar nyelven zene.

A zene az egy láthatatlan energia. Hatással van ránk.

A zenével egy üzenetet küldünk a körülöttünk élőknek.

Ugyanúgy, mint öltözetünkkel, alkotásainkkal.

Ezért nem mindegy mit hallgatunk, mit nézünk.

 

Figyelünk rá, hogy milyen felirat van a ruhánkon?

Viseletünk meghatározza a viselkedésünket is!

Előbb utóbb azzá válunk, amit viselünk, nézünk, hallgatunk magunkba töltünk, testileg, lelkileg!

 

Gyerekszáj őszinte száj.

Ne büntess gyereket igazmondásért, de hazugságaival is csínján bánj,

mert a gyerek gyakran hiszi amit mond, akkor is, ha az képtelenség.

Gyereket ne fogj komoly dologra!

Gyerek dolga játék, szeme nyiladozása.

Ne legyen kisebb gyereked nagyobb gyereked nyűge, mert a testvérek megutálják egymást.!
 Kistestvér dajkálását csak ideig-óráig bízzad nagyobb gyerekedre!

Ne gyereked szenvedje örömödet!

 

 

Ne vigyél kérdezetlenül feleséged nyakára vendéget.

Az asszonyféle szemérmetes, hiús.

Nem szereti, ha rajta ütnek, amikor ő megjelenését előnytelennek véli,

Menyedre se törj rá hívatlanul, váratlanul.

 

Ha anyád, meg feleséged közt viszály támad,

Ne fordulj feleséged ellen, meg ne hagyd, hogy anyád uralja életeteket.

Hullócsillag ÉG-ből FÖLD-nek tart, a férfi - anyja ágyékából feleségéébe.

 

A férfi, ha megházasodott, elszakadt családjától, feleségéhez tartozik.

Ha anyja ellen feleségének nincs is igaza, ne anyja előtt beszéljen erről vele.

Ha egyszerűen nem szívlelik egymást, feleségednek az is ok, hogy kirakja anyád szűrét.

 

Feleséged elé ne állítsd anyádat példaképül, mert okkal pirít rá, hogy akkor hálj avval!

Minden rossz férjért egy anyát köllene áztatott kötéllel megverni!

 

Ne basásítsd fi gyerekeidet leány gyerekeid rovására, ne szolgáltasd ki fi gyerekeidet leánygyerekeiddel - mert fiaidat úrnak neveled így, leányaidat cselédnek!

Feleségével is ekképp bánand, ha megházasodik!

A férfiak nadrágot hordanak – a nők szoknyát.

Férfiszemeket gyönyörködtet a nők ringó csípőjén aláhulló lágyan lengedező szoknya.

A nőnek szüksége van a biztos támaszt nyújtó férfira.

A tökéletes férfi:

erős, bátor, kitartó;

mivel pedig erős, gyöngéd,

mivel pedig bátor, engedékeny,

mivel pedig kitartó, segítőkész.

A tökéletes férfi tudja: ő férfi.

Nem erőszakkal, nem parancsolgatással mutatja, hogy ő férfi, hanem ágyéka erejével, simogatása gyöngédségével.

Ő, ha a nő ölében sír is bánatában, nem mondják rá soha: férfiatlan.

Neki nem köll mutatnia, hogy férfi, a nő tudja róla, érzi.

Neki nem köll hosszit köpnie, árkot ugrani a, kurjongatnia, hetvenkednie, ó erős, méltóságos, nyomós ember.

A tökéletes férfi szereti a nőt, ezért kíméli, nem ró rá terheket, amit tud, levesz róla;

megosztja búját-baját, mert kedvét keresi, vágyakozik ölébe.

 

          IFIJAKNAK

Ne gyúrmáld emlőit, nem kovász az!
Gyöngéden értelmesen foglalatoskodj azokkal.
Mosakodj alaposan!

A büdös legényre azt mondják: rohatt répa.

Ennek okáért ne bűzölögjön pofád, lábad, alfeled!

Ne csábíts leányt szórakozásra!

Csábításból ha szerelmet hazudozol,

BOLDOGASSZONY átka ront meg, mintha gyújtogatnál!
Nem minden leány gyöngéd. Akad szép számmal durva is.
Az ilyent hagyd meg a hasonszőrű kannak.
 Vicsorgassanak egymásra, mint a dühödt kutyák

Az ilyennek ha szépet mondasz röhög, vihorászik

Kerüld az idétlen nőszemélyt is.

Azt aki minden szavad után az anyjához, meg barátnéhoz szalad, amelyik nagydobra veri a viszonyt, ­sikítozik ha hozzáértél.

Azért sikítozik hogy ország-világ tudja meg, őt te kerülgeted.
Ezek igen egyszerűre szabott lelkek.

Ha te magad valaki vagy adsz magadra, igyekezzél gyalult családból házasodni! Mert lehetsz tudó, bácsa, táltos, garabonc, kiváló bárminémű művességben, tudományban, családod feleséged magasságán reked.
Amilyen az asszony, olyan a család!

Ha leány veled szerelembe esvén megadja magát, úgy térdelj elébe, mintha imádkoznál!

Mert istenek teremtő műhelye az ő teste!
Teremtés titkába vonatsz be az ő lába között.
Áhítattal, istenfélelemmel nyúlj ezért hozzá!
Ne gyöngén, nyavalyásan hanem gyöngéden,
 mintha szirmát könnyen hullató virág volna,
 mintha magvát hullató búza volna kánikulában.

Előtte mosakodj meg, utána mosakodj meg,

 

mondj köszönetet, és másnap kedveskedj ajándékkal!

 

LEÁNYOKNAK

Ne feküdj füttyre!
Akkor se, ha már a fene esz érte,
mert kevés férfi érti fiatalon,
hogy mi szökteti kapubálványra a görgő macskát!

Csak akivel értelmesen váltod a szót,
Annak mondhatod, gyere, mert nem bírom tovább!

Az ilyen legény értelmes és érzelmes. Ilyen kevés akad.

Ne feküdj mosdatlan férfi alá!

Ha annyi fáradságot sem vesz, hogy tehozzád tisztán járuljon,
Méltatlan öled gyönyörére.
Ha meg rá se gondol, akkor mocskos család gyermeke.

A mocsokban sarjadtat pedig kerüld, mert
A piszkos ember nem csak piszkos,
Annak lelke is sivár, esze járása pedig egyszerű
Mocsokban sem érzelegni nem lehet, sem gondolkodni.

Vigyázz az anyámasszony katonája legénnyel!
Akit az anyja ugráltat, nem sokat ér, az gyáva férfi.
Aki az anyja szavára házasodik, az nem feleséget vesz,
Hanem szolgálót az anyjának!

Minden rossz férjért egy anyát kellene vizes kötéllel eldöngetni!

Tedd ki a legény szűrét, ha nem vall meg téged

Apja-anyja előtt, fél, meg egész világ előtt!

Aki igazán szeret, az körülötted sarkantyúzik éjt- nap,

Az megvall és büszke rád!

  

Nem a Hit Teszi a népeket,,, ,,illenné, ollanná, amollaná: ,

Nem az ember szabatik a gúnyához, hanem a gúnya az emberhez.

 

A hiteket, meg azok isteneit, szentjeit

az emberek adják össze saját Isz-ükből, lelkükből.

ISTENT TEREMTENEK SAJÁT  KÉPMÁSUKRA,

hogy legyen istenük, aki elgondolásaikban hozzájuk szít.

 

Ártalmas emberek ártalmas égi világot teremtenek,

Az meg még ártalmasabbra formálja őket.

Ne mondd soha, hogy ezt, vagy azt

Az ISTENEK így, vagy úgy akarják!

Senki sem cseresznyézett ISTENNEL egy tálból.

A szellemek sugallnak, de tollba nem mondanak.

Akinek  pedig sugallanak, azt ki-ki saját lelkén szűri át

A maga kora, esze, érdeke szerint.

EZ MINDEN KINYILATKOZTATÁSRA ÉRVÉNYES.

  

AMÍG IDEGEN NÉPEK ISTENÉHEZ IMÁDKOZUNK,

AMÍG NEM TALÁLUNK VISSZA
A MAGYAROK ISTENÉHEZ,

ADDIG NEM FOGUNK MAGUNKRA TALÁLNI!

 

 

 

Akinek sokat jár a szája, nem marad ideje gondolkodni.
 

Van, aki okosodik, van aki okoskodik.
 

Ha a beteg okoskodik, az orvos meg fontoskodik, meggyorsulnak a halál léptei.
 

A szilárd hit kényelem, és butaság közös eredménye. Az okos és igyekvő nem hisz, hanem meggyőződik, még ha az fáradságos is.
 

A sejtelem biztosabb útmutató a tudásnál. A tudás az ismeretekből von le következtetéseket, a sejtelem az ismeretlen lehetőségekből is.

 

Ki jó úton jár, bölcsességre törekszik, tudásra,

Ki jó úton jár, szépre törekszik, nemesre,

Ki jó úton jár, alkot- ereje mértékében maradandót.

Ki jó úton jár, kételkedik, mérlegel, meggyőződik.
 

NE BÁNTS, NE ÁRTS, ISTÁPOLJ, SEGÍTS!

Ez minden jó törvény alapja.

EZ A JÓ SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYE.

A JÓ TÖRVÉNY nem Téged bánt-

Másokat védelmez TŐLED.

 

Boldogok, kik szeretnek,

Boldogok, az irgalmas szívűek,

Boldogok, kik engednek,

Boldogok a bölcsesség szomjazói.

Jóra törekedj ennek okáért!
 

Legyél könyörületes, gyaluld szellemed,

Légy engedékeny, ne kösd az ebet,

Mert minden lehet másként is, mint hiszed!

 

Gyámolítsd a gyámolatlant, védelmezd a védtelent!

Szabadságért, igazságért ne sajnálj áldozatot!

Legyen tartásod, hited, melyért kiállsz!

Mások szabadságáért is küzdj!

 

A zsarnokság, tűzvész nem reked meg a szomszéd portáján.

 Hadba senki emberfia nem kényszeríttethetik

a hon védelmére mindenki

Ki hadban jár öl, de nem gyilkol.

Aki gyilkol, az éppúgy vétkezik, mint békében

Hadat jártadban ne dúlj, ne gyújtogass,

Ne bánts gyereket, aggot, ne nyúlj erőszakkal asszonyszemélyhez

Megvert ellenséged háza népét ne hurcold el,
Foglyaiddal emberséggel bánj!

Vész idején először a gyermekeket menekítsd!
,meg a kisgyerekes anyákat, betegeket
utána a nőket, az öregeket.
A férfiak maradjanak utoljára, fedezzék a menekülőket.

Asszonyodat, leányodat ne vesd martalékul ellenség elé
saját írhád mentésére!
Asszonynép szorultságában ne jajveszékeljen,
Ragadjon fegyvert!

Legyenek ünnepnapjaid, melyeken istenekre, és ősökre emlékezel,

Meg magadba szállsz elmélkedni a világ folyásán! 

 

Add tovább tudományodat, művészetedet,

És tartsd böcsben a képírókat, faragókat,

Szép szavak mestereit, hangszerek művészeit!

Főleg pedig mindenek előtt SZERESS!

A szeretet minden jó eredete.

A gyűlölet, a harag, a kapzsiság, az irigység a világ megrontója.

Ne szíts viszályt!

 

Gondod legyen házad népére, atyafiságodra, cselédségedre,

Minden közre, melynek tagja vagy!

 

Állataiddal, mindennemű barmaiddal jól bánj,

Tartsd őket természetük szerint.

Ha fát vágsz ki, kövesd meg, és ültess helyette másikat!

Hagyj helyet giz-gaznak is!

Ne sanyargass, ne ölj teremtényt szórakozásból.

Más testén, lelkén senki sem úr.

A szerető nem tulajdon, Ö TÁRS
A szolga nem tulajdon,  Ő SEGÍTSÉG

 

 

Tudtad-e, hogy míg a nagy nyugati világnyelvek legjobb esetben is csak 7 magánhangzót ismernek (az olasz például csak 5-t), addig a magyar nyelv 14  magánhangzót ismer és használ: a-á, e-é, i-í, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű?

hogy a latin ABC 26 betűjével szemben a magyar 38-at használ
Jól látható, mikor átvettük a latin írásjeleket, mit össze irkáltak a legtöbbször magyarul sem tudó szerzetesek pl, Gymoro- Gyömrő

 

Tudtad-e, hogy nyelvünk ősiségét egy angol nyelvész és irodalmár, Sir John Bowring, aki sok nyelv mellett magyarul is beszélt, emígyen jellemzett az 1830-ban
"A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő.”

 

Tudtad-e, hogy magyar családnevek, földrajzi nevek ezerszám fordulnak elő a világ különböző helyein?
 Amelyet TAMANA névvel jelölnek.
Eszerint mintegy hatezer eredeti magyar név és névszerkezet fordul elő szerte az egész világon. Csak egy példa: "Magyar családnevünk, helységnév Indiában, egy dombvonulat elnevezése Irakban és Libanonban, továbbá hét földrajzi helyet jelöl Máltán,, települést Tuniszban, Burkina Fasoban, a Fülöp szigeteken, egy város neve Indiában, településnév a Kaukázusban és az udmurtoknál, ezen utóbbiaknál éppenséggel az "Almás", "Káldi", "Kocsis", és "Vajas" települések

 

Tudtad-e, hogy a Sorbonne egyetem nyelvészei, akik összehasonlításokat végeztek számítógépek segítségével, a nyelvek ősiségének vizsgálata kapcsán, hogy mely nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az ős-etimonokból, (Az etimon valamely emberi szó legősibb formája. Ősszó.) alapszavakból, a következő eredményre jutottak: a mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %, a héber 5 %, a csendes-óciáni nyelvek 7 %, az indiai mundakhol 9 %, a tibeti szanszkrit 12 %, az őstörök, türkmén 26 %,
a mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz!"

 

 

A külföldi vizsgálatok közül a legismertebb a Semino-féle, 2000-ben elvégzett sorozat, mondhatni mérföldkő a nemzetközi összehasonlítások területén. Az általuk elvégzett Y-kromoszómás vizsgálatok szerint: "A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja. ...A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, 11 %-a az EU-7, és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda. Mindez azt jelentheti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban itt élt férfiak utódja." 

A magyarság őslakos Európában...Őseink évezredek óta itt laktak- néhány csoportjuk szétrajzott, majd évszázadok múlva hazatalált

 

Sokaknak talán meglepő, de ezek az adatok éles ellentétben állnak "hivatalos" történelmünkkel. A genetikai vizsgálatok ugyanis egyáltalán nem igazolják se "finnugor", se "török" eredetünket. Azért nem, mert mi nem vagyunk se finnugorok, se törökök.
 

Szavak elválasztása

Hát akkor a rabol legyen: rab-ol, s ne ra-bol, szer-etet, s ne sze-re-tet
a szavak: szav-ak, a húsos: hús-os, a méret: mér-et, a körül kör-ül, a számos: szám-os,
és ne sza-vak, hú-sos, mé-ret, kö-rül, szá-mos és így tovább!* 

Ha pedig így teszünk, ahol csak tudunk, lassanként ráébredünk, mit miért mondunk akként, ahogy mondjuk, miáltal gondolataink is tisztulni kezdenek. Érteni kezdjük önmagunkat.

 

Szent István király törvénye:

 

Szilveszter pápa tanácsolása folytán határoztatott, hogy a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk, és vésetek, a jobbról balra haladó pogány írás megszüntetődjék, és helyébe a latin betűk használtassanak. Itt rendeltetik, hogy a papság azok használatára jutalmazás mellett betaníttassék, és a pogány írástól, valamint a tanítástól papi állásának vesztése és 20 aranypénsasnak büntetése mellett eltiltassék.

Továbbá, hogy az egyházakban található pogány betűkveli felírások és imakönyvek megsemisítttessenek , és latinval felcseréltessenek.

Valamint pedig azok, akik pogány iratokat beadnak, 1-től 10 dénárig kapjanak jutalmat.

 A beadott iratok, és vésetek pedig tűzzel, vassal pusztíttassanak el, hogy ezek kiírtásával a   ” pogány” vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék.”

 

az „égig érő fa”

 

A magyarság hitvilágát, mesevilágát, mondavilágát, zenevilágát és népművészetét köti össze.
 

 

A felső régió az istenek, a jó lelkek világa a mennyországnak, a fényesség birodalmának a helye.
 A világteremtő Isten, Úr, Úristen, Szentvilág Úristen, Öregisten, Jóisten, Atyaisten lakhelye.

Törzse átszeli a növények, állatok és emberek által benépesített középső világot.
 A Világfa lombkoronája hét (kilenc) ágú, amelynek hét ágára süt a nap, és a hold. A Nap (a férfi), a Hold (a nő szimbóluma).
A fa gyökérvilága a felső világ ellentéteként az alsó régióba nyúlik.

Európában csak a magyarlakta területeken található!

     Őseink jól megkülönböztették a testet és a lelket; erre utal, hogy létezett külön szó a lélekre, és e kifejezés bizonyos kapcsolatban áll a lehelettel. A lélek továbbélésére utalnak a halotti torok és a temetési szertartások.

     Eleink hite szerint a születésre váró gyermek lelke a túlvilágon, az életfa ágán lakozik, onnét száll le a földi létbe, és a test halála után oda tér vissza.

 A varázslatos 3-as

 

3 királyok

3 színű lobogók

harmad napra

3 éjjel, 3 nap

3 a magyar igazság

3x- os hurrá

3x kerüli meg az országot

3x veri Ludas Matyi vissza

 

 

A VARÁZSLATOS 7-ES SZÁM

 

 

HÉT VEZÉR

HETEN, MINT A GONOSZOK   / ellenségeink szemében

HETEDIZIGLEN      /öröklődés, átok

HETEDIK MENYORSZÁG

HÉTFEJŰ SÁRKÁNY  / a mesében

HETEDHÉT HATÁR

HETVENHÉT MAGYAR NÉPMESE

HÉTSZÍNVIRÁG

HÉTMÉRFÖLDES csizma

HÉTÖLES vastag valami

HETVENKEDIK / nagyot mond

HETET- HAVAT ÖSSZEHORD

HÉTRÉT GÖRNYED / nagy a teher

HÉTPRÓBÁS /gazember

HÉTPECSÉTES TITOK

HÉT SZŰK ESZTENDŐ

HÉTÁGRA SÜT A NAP

HÉTFELÉ VÁGTÁK

HÉTNYELVEN BESZÉL

HÉTSZILVAFÁS /nemes

HÉTALVÓ /lusta

HÉTKÖZNAPI /egyszerú, szokásos

 

csakra- csokor

Tantra-tanítás

 

A szexuális késztetés a bennünk élő legelemibb, legerőteljesebb, legintenzívebb energiaforrásunk.
Szinte mindennek a mozgatórugója,
akár /el/ felismerjük, akár nem.

A testi örömöket, az európai kultúrkörnyezet hatására bűnnek tartjuk.
Álcázzuk, elfojtjuk, nem merjük kimondani, kimutatni, átélni.

Emiatt az emberek jelentős része nem tud kiteljesedni a szexuális életében.
Gátlás, bűntudat, szorongás alakulhat ki, ami számos betegség forrása lehet, és a környezetünknek is árt.

 

Ha szeretjük és elfogadjuk saját magunkat, akkor a másikat is teljes szívvel tudjuk majd szeretni.

 

Nem változtathatsz meg dolgokat pusztán azzal, hogy gondolsz a változásra!
A változáshoz meg is kell teremtened a feltételeket.

 

A szeretet belülről jön, de tudatosítani kell a fontosságát!

 

Ne birtokolni akarjunk!
Ne elvenni, adni akarjunk!
Ne a másiktól várjuk az átalakulást!

Legyünk őszinték önmagunkhoz!
Ne másról akarjuk lerántani a leplet!

 

Nem szabad ítélni!

Mit tudunk mi a másikról?

És ők mirólunk?

 

Az ego hívja a sebeket, a sérelmek által létezik.

 

Van aki okosnak –butának-szépnek-csúnyának tart.

Ha elítélnek- azt mondják bűnös vagy - bűntudatod támad, függésbe kerülsz, mert meg akarsz felelni másoknak. A félelem megnyomorít.
Rabszolgává válsz!

 

Ne akarj senkit megváltoztatni!

Utat mutass!

Mindenkinek magának kell rátalálnia a sajátjára!
 

A boldogok elégedettek.

 

Ha valakit boldoggá teszel, az miért menne el?
De ha boldogtalan melletted, akkor miért maradna?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
itt vagyunk
 
közelebbről
 

A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******