RÁKOSMENTE BARANTA
RÁKOSMENTE BARANTA
Tartalom
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
társoldalak
 
MHSE Adószám 1%

18167632-1-42

 
Eseményeink
2018. Április
HKSCPSV
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
<<   >>
 
idő
 
mi mennyi?
Indulás: 2007-08-30
 
bölcseletek
bölcseletek : a szertet meséje 5

a szertet meséje 5

  2007.09.29. 19:05

A tudás

A Tudás

Teremtőtől nemzett Magyar nép világa kerek.

Kerek, mint a sátor hajléka, mint a Szent Korona, s mint a Szer tartás köre.

A kör az Embert teszi a hely-re, hogy helyesen éljen,

s a tárgyakat, hogy helyes legyen minden, mit a Világ körén. kerekít.

Szerves Világban nem a látszat az irányt adó, hanem a látszat jelentése;

a látható mögött rejlő mélyebb összefüggés, amely Egységbe szervezi a Mindenséget.

Szerves közösségekben az élet minden területén körben áll a szervező erő:

Egy akarat irányítja a köré szerveződők sokadalmát.

A Világ mindenségét így teszi rend Szerbe.

        Az Ég boltozat ja csillagos Útként osztja alsó és felső világra a Mindenséget.

Középső világ a jelen való:   A Világ jelen van.

Jelek között helyet mutat a rang sor.

Magyar Ember nem aláz, de felemel áld Áldoz, oldoz, megbocsájt.

A rang sorban nincs alatta senki fia, körötte van minden Ember.

Fölötte csak a Teremtő.

Világ kerekéből életnek a reánk szabott Útja nem emel ki mások fölé, hiszen Ember emelkedni csak Lélekben képes.

A földi léttől Isten Országáig.

Amely itt van, itt, a földi létben.

Minden Ember képessége, ügyessége szerint illik kerek Világ közepébe.

Kicsiny gyermekkora óta ügyeli a kerek világ Ember Útját, hogy a képessége szerint kapjon ki-ki helyet élet szerveződésében.

Hogy tegye azt, mit tehet mester módon, amihez van Ügye néki, ügyessége, mihez szólítja a küldetése.

Kerek Világnak közepén kör osztó az Egyenlő szárú kereszt.

Kerek Világ keresztútján nem meghalt test feszűl:

Élő megváltó tárja ölelésre karját.

Arcán élet boldog mosolyával, kitárt karral hívja Boldog Asszonyát.

Szerelmeskedni, Szer elemeskedni.

Hogy az Asszony világra szülhesse a teremtő akaratot:  A  Teremtő akaratát.

 

Embert teremteni: Igaz, Igés Embert.

Ember Fiát.

Világot rendezni, világosságot tenni.

Szeretni. Szert tenni, tartani.

Boldog Asszony fél.

Fele-ség. a Teremtő fele-sége.

Csak Együtt a másik féllel, Teremtővel, Embernek Fiával válik Eggyé, Egész-séggé.

Kerek Világ közepéből, Boldog Asszony ölelő öléből fakad életnek forrása, ered Világnak az Égig érő Fája.

Világ Fának gyökere az ezer felé szétágazó ősi múltja nemzettünknek.

Sok irányból összefolyva gyűjti össze életnek az erejét:

Ősök éltető Tudását.

Lenyúlik az alvilágba, emberiségnek múltjába.

A Fa törzse mai népünk.

Égen fénylő fehér tej Út, Égbe szökő Egyenes Út: ez a jelen.

Aki ezt az Útat járja s éli, ott van maga is a jelen.

Jelet értve élete a megélt jelen.

Világ Fának hét az ága, hét ágra süt a Nap reája.

Koronája Szent Korona, lehetőség: virágba, világba nyíló jövő.

A Fa csúcsa Égig érő, tetejetlen, fel vezet a fel világba.

           Gyökerektől  elinduló Ősök Útja jelenként égi jövőnkbe vezet

 

Az idő kereke

Kerek világ a jelen lét, ám az idő kapukat nyit minékünk a Mindenségbe.

A tér a látható világon az Ég tájai felé terülve teremt rend szert az idő folyamában, jelezve így az Élet minden változását, örök kör forgását

Ígéret hó, Májusnak az első napja égi kapuk megnyílása, Szer elem virágba borulása, Lélek szabadúlása.

Ígérete mind annak, mi eljövend, mi lehetőség.

Enyészet hó, Novembernek első napja alvilági kapuknak a megnyílása, Lélek magába szállása.

Tanúsága mind annak, mi rég volt, elmúlt.

Időt bontó, helyre tevő első osztat a Kelet A születés, Kelet-kezés Ég tája és idő pontja. (Kikelet hava: március 21.)

Dél a közép, be teljesült deli erő, déli erő, életet érlelő. (Napisten hava: június 21-23)

Nyugat a vége ébren létnek, el nyugvása az életnek. Itt érik most bö1csességé minden Egyes tapasztalat. (Földanya hava: szeptember 21)

Az Észak a megtisztulás, az éj szaka, hol a lélek szabadúl a földi léttől.

Számot vetve sors Útjával, felkészül a kelő Napra, új Életre. (Alom hava: december 21-24)

És az idő továbbra is kerekedik, így lesz négyből tízen kettő.

Tízen kettő alkalommal kerekedik Hold Anyánk, megadva az Élet Élő lüktetését.

Tízen két Hold osztja fel az idő körét születéstől meghalásig, És az égen tízen kettő csillagkép az út mutató lélek útján.

Ez az Út a Lélek Útja, amely soha nem ér véget, hiszen újra és újra feltámad.

Vagy mibennünk, vagy ha Útja tovább viszi, másik testben.

Ez idő a Fénynek Útja, amely soha nem ér véget, hiszen újra és újra feltámad.

Mi érettünk és mi bennünk, de ha a szívünk nem látja, akkor is fénylik a Világban.

Kerek Világ ünnepkörén jeles napok Égbe vivő Út lépcsői.

Minden ünnep Egy Szer tartás, akkor, mikor változik az Élő Világ s a Természet.

Teremtőnek égi Útja: Nap Útnak négy fordulója, Napnak kelte s elnyugvása.

Hold elfogyta majd megtelte, Élő Világ lüktetése.

Életnek a foganása, sarjadása Anya ölben, Anya Földben.

Születés, ölelés, halás.

Emberélet mind megannyi változása, melyeknek a megértését, megélését tanítja a beavatás, minden ünnep.


A lélek útja

Mindenben a Minden elrendeztetett.

Világnak, nemzettnek, Embernek sorsát, Útját nem az ember szabja s irányítja, hanem oly akarat, mely Magosabb: Mindenségé.

Egy Teremtőé, Élő Istené.

Ember Fia szabad akarattal születik a Világ világosságára.

Dönthet arról, hogy eltér-e az égi Rendtől, égő Igétől.

Hogy ha így tesz, önnönmaga akarása teremt néki új világot, hogy a mélységet tapasztalva jusson fel a magasságba, megtanulva, hogy az Ég Rendjétől való eltérés romlásba visz, bele taszít fél elembe.

De a szabad akarattal választható Ég Törvénye ember törvényei helyett.

Oly Törvény ez, melyet Ősök bölcsessége tett valóban hitelessé, hittel teljessé.

Ki figyel az égi Rendre, Egyben éli le életét a Teremtő akarattal, így teremtve meg az Egyet, Egész-séget, Boldogságot.

Önmagában s a Világban.

Isten Lélekként él mibennünk.

Lelkünk Isten emberré lett része: a mibennünk lévő Teljes.

Isten emberként álmodja, ember létben teremti a Mindenséget.

Minden Egyes Ember életének útján Isten tapasztalja mibennünk a Mindent, végigélve mindazt, mit az akaratunk nékünk enged.

Mibennünk élő Teremtő az Isten.

Uralja Úrságát, azt, mi él.

Nem ítél.

               Csak szeret. Szerrel etet.             

Segíti és hagyja minden gyermekének, hogy a maga útját járva tanulja az életét.

Szótlan figyel minden egyes elbukást, s szer-etettel segít újra lábra állni,

 Útra kélni.


Ember Lélek két félből áll.

Az Egyik a kötött Lélek: lélekzettel száll a testbe.

Élet adó égi Erő, Ős Ten magad, Isten bennünk élő Lénye.

A másik a szabad Lélek, Ember Lelke. Otthonra lel testünkben, ám nem miénk.

Nincs megkötve, szabadon száll, megismerni világnak a Teljességét.

Ám de lélek e két fele nem kettő az, hanem Egy.

Ember létnek földi célja:

Egy-gyé tenni mindünk Lelkét, hogy a számolatlanul sok szabad Lélek hely-re lelve, Egy-gyé válva legyen része Teremtőnek.

Mindünk lelke legyen Teremtő Egésze.

Mind megkaptuk Ég áldását,

miénk most a lehetőség: Gond Viselő mi legyünk.

       Figyelve Teremtő szavára, Igaz Igére, gondját viseljük a teremtett világnak.

Hogy ha testet hagyva száll a Lélek, átkelve a réven, alsó és felső világba,

révületben, álomban vagy ébrenlétben, megismerni a háromból kerekedő VaIóságot,

így lesz kerek Világnak a Teljessége.

Három a Magyarok Világa, három Magyarok Igazsága.

 


                         

Ember Fia élete a Lélek útja, Asszonynak a szer elem az életének vezérlője.

Boldog Asszonyt esküvéskor Egy Emberhez köt az Isten:

    Ember Fia Egy igével,' a Teremtő Akarattal tartja össze a családot az Egy házban.

Ember Fiát több asszonyhoz is köthet az esküvése,

ám de minden Egy-es asszonyának adott szava égi Törvény.

Csak is Isten oldozhat fel ez alól.

Asszonyoknak szóló eskü kötelez a feladatra, földi létben együtt tenni mindazt, mit az Út jelöl.

Bár ki fia, bár ki lánya nem birtoka soha másnak.

Jeggyel kötött szövetségben Ember s Asszony figyeli a társa Útját, nem ítéli, s elfogadja őt olyannak, amilyen lett Isten által.

Ám hogyha kell, segít néki lábra állni, Új Útakra Útra kélni.

Hét lépése van az Útnak.

Tűz okádó sötétségnek hét a feje, s azt legyőzve, heted-hét Úrságon túl jutva jutalom az égi Király leányának keze.

Boldog Asszony ölelése,

s Teremtőnek Királysága itt a földön, mi általunk és mi bennünk.

Királyságnak másik fele Teremtőé, fenn az Égben.

Ember Fia Égtől fogan,

Fehér Sólyom, Nap sugártói, Lélek madarától.

Minden Ember Égtől fogant, mindünk Atyja a Teremtő.

Férfi Ember s Asszonyának ölelése teszi Egy-gyé a Világot, s kerek Világ közepében örömmel lesz Emberré a Lélek.

Kedvet érez ilyenkor az Élő Isten, hogy Emberként Világra szülessen, kicsiny csillagként Emberré lehessen.

Léleknek a születése földi testben mindig csoda, jel kíséri.

Embert szülő Boldog Asszony minden anya, Asszonya a Teremtőnek.

Ember Fia a megváltó,

az, ki hagyja hogy a benne Élő Lélek eljusson a Teremtőhöz.

Megváltói mi vagyunk a teremtésnek, s Boldog Asszony ebben társunk.

Lélek madár szabadon száll, Lelket értő szabad Ember szabadon jár.


Igaz Ember, s Boldog Asszony a Szert tartva, Szeretkezve Egy-gyé válnak, két Lélek fél válik Egy-gyé, szabadúlva fél elemtől az asszonynak a testében.

Boldog Asszony őrzi s védi magában a Teljességet, Egész-séget.

Örömet ad ez Istennek,

Erőt ad a Léleknek és az Embernek.

Ha az Erő ment a vágytól, szándékoktóI, akkor gyógyít.

Minden Erő gyógyít, amely teremti az Egész-séget.

Férfiember és az asszony Egy-be ölelt teste Egy kör, önmagukba befogadták Kerek Világ Mindenségét.

Két fél Lelket, amely Egyként szentté válik.

A Szer elem Egész-sége Élő Lélek.

A Szent Lélek.

Kerek Világ Teljessége, Boldog Asszony ölelése óvja, védi Magyar Embert, Isten Fiát.

Így járja az Igaz Ember Lélek Útját.

Így a Lélek addig járja Emberként a földi Útját, míg el nem jut a Teljességbe.

Az, ki önzéséveI elzárja a Lélek Útját,

úgy hal meg, hogy nem volt boldog, az élete nem volt teljes.

Feledte, hogy a Megváltó ő maga, s megélte a poklokat a földi létben.

Halálával így a lélek újabb testben járja földi Útját, addig, míg a testet bíró Ember meg nem leli a Teremtőt, s önmagában ráismer a Megváltóra.

Így a lélek még a földi életében, Ember képében eljut a Felső Világba, teteje nincs Világ Fára,

itt a földön Mennyek Birodalmába.

Tündéreknek Országába, Boldog Asszony oltalmába.

Mindig számos Egyes Lélek kezdi Útját, megismerni Világnak a Teljességét.

Emberként a Mennybe menni.


                         

Emberként Magyarrá lenni

Teremtő Lelke él az Ember Fiában, Leányában.

Saját hasonlatosságára alkotott minket az Úr. Ember képében öröm a létezés Istennek.

A Teremtő akarat eszköze az Ember, hogy a Világ legyen teljes.

Az, kinek a lelke tükre homályosult, önnönmaga szándékával: akarással ellene tesz a Teremtő akaratnak, megrontója lesz világnak.

De ki látja, s érti is a Lelket,

Isten gyermekeként tükrözi az Atyjának, A Teremtőnek jó szándékát.

Nem szenvedi, hanem éli, s alakítja az Életet, Teremtésnek nagy csodáját.

Hegyet mozdít, megszabadít lelket és holtakat támaszt.

Atyafi az, Istengyermek az, kinek a lelke tiszta.

Gondját őrzi országának és népének, s teszi dolgát, mit reája Isten szabott:

A Szer etet tudásával naggyá, magossá tenni a világot s a nemzettet:

 a Magyart.

Teremtőnek Magyar népe Szert tart, Szert tesz.

Szeret.

Tanít, gyógyít

Magyar Ember a Nap Fia.

Átadja az égi Tudást, Örök Törvényt nemzettnek és a Világnak:

a Szer etet!

A Szer elem, s az ki tartja s éli, az maga a Teremtő.

Népe s maga jövőjének teremtője.

Igaz, Igés jövőt megteremtő Magyar Ember, Istennek Gyermeke:

Ember Fia.

Eljövendőnk lehetőség, mit megélünk.

Útat járva, reánk hagyott hagyományban mindig élő Élet Útját, mi magunk leszünk a jelen.

Jelen, amely Útat mutat.

                                Amely Út az Igének az Igazsága és az Élet

 
itt vagyunk
 
közelebbről
 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt