RÁKOSMENTE BARANTA
RÁKOSMENTE BARANTA
Tartalom
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
társoldalak
 
MHSE Adószám 1%

18167632-1-42

 
Eseményeink
2018. Április
HKSCPSV
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
<<   >>
 
idő
 
mi mennyi?
Indulás: 2007-08-30
 
A Baranta elméletéről
A Baranta elméletéről : EDZÉSVEZETÉSI ELMÉLET 7

EDZÉSVEZETÉSI ELMÉLET 7

  2010.02.16. 14:53

Történet


III. Történet A

Milyenek voltak a magyarok?

 

Milyenek is voltak? Melyek voltak azok a tulajdonságaik, amelyeket a környező népek

elismertek és becsültek? Mi volt erejük titka? Milyenné kell válnunk, hogy hasonlítsunk

rájuk?

 

Gardézi írta 920 táján, hogy. a magyarok török fajúak. A magyarok bátrak, szép

külsejűek, és jó megjelenésűek. a magyarok ruhája színes selyem szövetből készült,

vagy brokát, fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyöngyökkel berakottak, fényt

kedvelők."

 

 A jólöltözöttség őseinknél annál is inkább volt feltűnő, mert a jólöltözöttség nemcsak az

előkelőkre, hanem a szabad harcosokra és a köznépre is érvényes volt. Nem véletlen, hogy a

"Dzsajháni-hagyomány" több szövege írja, hogy "a magyarok nagyon gazdag emberek",

illetve "vagyonosak és szembetűnően gazdagok". Bölcs Leó császár kiemeli, hogy a magyarok

a "perzsa-arab divatot utánozzák"; ezt erősíti meg Ibn Ruszta, aki szerint a "türkök" "ruházata

hasonló a mohamedán ruházathoz". II. Szilveszter pápa (+1003) jegyezte meg, hogy "egy nép

van Európában, amely nem európai: a magyar". Az ősmagyarok viseletére jellemző volt,

hogy a férfi- és a női viselet között alig volt különbség; legfeljebb a nők ruhái finomabb

anyagból készültek

 

A XI. században élt perzsa történetíró, Gardézi írta le a honfoglaló magyarok

házasságkötéséről, hogy a leánykéréskor a mennyasszony atyja gazdagságával arányban a

vőlegénytől eladó lányáért lovakból, pénzből, ingóságból álló vételárat kapott, míg ő a

vőlegény atyjának menyét-, hód-, coboly-, nyest és rókaprémet ad ajándékul. Ez volt az ara

szintén előre megállapított hozománya. Nem véletlen, hogy a hölgy egyszerre jelentett nőt és

hermelint és mindezek alapján nem nehéz felfedezni az összefüggést a meny és a menyét

között sem.

 

Abul-Hasszán Maszúdi a 934-es hadjárat alakalmával említi meg a magyarokat. .. A

magyarok a turkok közé tartoznak.a négy nép közös ősre viszi vissza családfáját.részben

nomádok, részben letelepültek..A turkok nyílzápora után rendezett sorokban végrehajtott

támadásukkal megszerzik a győzelmet.

 

Abu Marwan Hayyan /Kordova XI.sz./ írja: .A magyar félelmetes nép.Hét vezér alá

tartoznak, egyikőjüket, a legtekintélyesebbet gyulának nevezik.

 

Hudud al-Alam /X.sz./ . A madzsarik nagyon gazdag emberek. szemrevalók és

félelmetesek. Az összes körülöttük lakó pogány népekkel háborúskodnak és a magyarok

szoktak győzni..

 

Marvazi / XII.sz./ ..A magyarok a türkök egyik törzse.szemrevaló és szép külsejű

emberek és nagy testűek. Vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek

köszönhetnek...

 

- 44 -

 

 


 

Jakut /Abu Abdallah/ XII.sz. .. a turkok országába érkeztünk, amelyet Badzsirtnak

neveznek. Tőlük a lehető legjobban óvakodtunk, mert ők a türkök közül a

leggonoszabbak.és legvakmerőbbek..

 

Tahrihi Üngürüsz /Cengiz Orhonlu/ .A madzsar nép történelmi könyveiben meg van írva,

hogy a magyar nép török eredetű. Nagyszámú sátorlakó nép volt, amely ősidők óta megállás

nélkül vándorolt Kelet országaiban a Nagy Sztyep néven ismert széles pusztaságokon.Attól

az időtől fogva, hogy Hogy a magyarok elfoglalták a Sztyepet, 370 év telt el.. A 200 000

főnyi magyar nép másodszor felkerekedett a nagy pusztaságról és a régebbi hazájába

Magyarisztánba költözött, amelynek megszállása után ott megtelepedtek.

 

Bölcs Leó bizánci császár írja: . Csupán a bolgárok és kivülük a türkök népe ( a magyar)

fordít gondot az egyöntetű hadirendre. a türkök törzsei fürkészők és szándékaikat

rejtegetők.ügyesen kilesik a kedvező alkalmat és ellenségeiket nem annyira kardjukkal és

haderejükkel igyekeznek leverni, mint inkább csel, rajtaütés és a szükségesekben való

megszorítás útján. Fegyverzetük kard, bőrpáncél, íj és kopja, s így a harcokban legtöbbjük

kétféle fegyvert visel, vállukon kopját hordanak, kezükben íjat tartanak, és amint a szükség

megkívánja, hol az egyiket, hol a másikat használják.

Üldöztetés közben azonban inkább íjukkal vannak fölényben. sok gondot fordítanak rá,

hogy gyakorolják magukat a lóháton való nyilazásban.(49. és 51. fejezet.). Férfiakban

gazdag és szabad ez a nép s egyéb pompát és bőséget mellőzvén csupán arra van gondja, hogy

vitézül viselkedjék a maga ellenségeivel szemben (45.fejezet).Ez a nép egy fő alatt áll,

feljebbvalóitól kemény és súlyos büntetetéseket szenved elkövetett vétkeiért. a fáradalmakat

és nehézségeket derekasan tűri, dacol a hőséggel és faggyal és a szükségesekben való egyéb

nélkülözéssel, lévén nomád nép (46. fejezet).Ha az első ütközetben legyőzték is őket, nem

hagyják abba harcot, mint a többi nép, hanem míg csak teljesen tönkre nem silányítják őket,

mindenképpen iparkodnak ellenfeleik ellen támadni..

 

Fia Bíborbanszületett Konsztantinosz császár A birodalom kormányzásáról írt művében

mondja: .. Abban az időben nem türköknek mondták őket, hanem valamilyen okból

szabartoi aszphaloinak /rendíthetetlen szavárd/szabíroknak/ nevezték. A türkök hét törzsből

állanak, de sem saját, sem idegen fejedelem felettük soha nem volt. A türköknek ez a nyolc

törzse nem hunyászkodik meg a maga fejedelmei előtt..

 

Georgiosz szerzetes /X.sz./ :.Gyermekem. tudd meg, hogy a magyarokat bűneink miatt

küldte az Úr..

 

Regino apát: ..a magyarok féktelen és minden fenevadnál féktelenebb népe. nem

törekszenek arany és ezüst után, mint a többi halandó.idegen hatalomtól örökké bántatlanul

vagy legyőzetlenül maradtak.természetük dölyfös, lázadó.. Mindig hajlamosak idegen

elleni vagy otthoni felkelésre, természetüknél fogva hallgatagok , készebbek a cselekvésre,

mint a beszédre.fáradalmakban és harcokban kemények, testi erejük roppant

nagy.haditaktikájuk annál veszélyesebb, minél szokatlanabb más népek számára..

 

Liuprandt : A magyarok népe vadságát minden nemzet tapasztalhatta.ördögi huj-huj

kiáltással vetik bele magukat a csatába..

 

Ekkehardt szerzetes /Heribald beszámolója/: A felderítők hirtelen kürtjelekkel üzentek.A

foglyok szokatlan dalára összegyültek.vezéreik előtt birkóztak és táncoltak, egyesek pedig

fegyvereiket összecsapva megmutatták, hogy mily járatosak a hadimesterségben.bizony

 

- 45 -

 

 


 

igen tetszettek nekem, nem emlékszem, hogy valaha vidámabb embereket láttam volna

kolostorunkban.ételt és italt bőven adtak nekem.életemben ilyen jót nem ettem..

 

Abu Hamid al-Garnáti: A magyar királynak megszámlálhatatlanul sok katonája

van.valamennyi nép fél a a támadástól, mert nagy a magyarok vitézsége...

Freisingi Ottó: ..amikor pedig a király akarja vezetni a sereget, akkor mindnyájan

ellentmondás nélkül egy hadban egyesülnek,..s akik a katonai rendből vannak,..csak a

legsúlyosabb okból mernek otthon maradni.

 

Ismeretlen /arab/: ..a magyarok mindannyian kötelesek követni a királyt, bárhová

kívánja.mindenféle zsold nélkül, és ameddig a királynak tetszik, akár tíz esztendőn keresztül

is.a magyarok a fegyverek bármelyik nemében nagyon jó harcosok, leginkább mégis kiváló

íjászok..

 

III. Történet B

A régi .betyáros. időkben a ló és marhalopás volt a betyárok leggyakoribb

tolvajlása, amit a lehető legravaszabb cselekkel vittek véghez. Az egyik kiskunfélegyházi

vásáron történt meg, hogy a vásározók nagy riadalmára hat legény esett egymásnak.

Keményen álltak neki a verekedésnek. A vásározók pihenését és étkeztetését ellátó

lacikonyhákból ugráltak elő. Olyan veszettül ütötték egymást, hogy mindenki biztos voltabban, hogy temetés lesz a vége. Csattogott a fokos, a balta, az ostor meg az ólmos bot. Óriási

nagy zajt csaptak és rettentő nagy port kavartak. Mindenki a látásukra gyűlt, de beavatkozni

már senki sem mert miután az egyik legény az okvetlenkedő felügyelő hajdút kobakon vágta.

Az asszonyok sírtak, a gyermekeiket gyűjtögették maguk köré, hogy ne essen bajuk.

Egyszerre abbamaradt a csata , a legények felpattantak lovaikra, s akkor derült ki, hogy

verekedés közben egyikük sem sérült meg. A szájtátó vásározók hamarosan rájöttek az okára.

Míg ezek parázsul csépelték egymást, társaik a vigyázatlan vásári jószágból egy csapatnyit

elkötöttek, de még vásárfiát is vittek magukkal a mátkáikban a felügyelet nélkül hagyott

sátrakból.

 

A történet jól példázza, hogy az akkori betyárok a hagyományos fegyverek széles

választékához értettek mesteri módon. Sokat gyakorolták az egymás közötti küzdelmet, amit

ilyen .bemutató. jellegű produkciókban is jól fel tudtak használni.

 

- 46 -

 

 


 

IIII. Koordinációs képességet fejlesztő bemelegítő gyakorlatok

hagyományos pásztor bemelegítési-, nyújtási- és szalagerősítő

gyakorlatokkal

- Ellentartó izmok feszítése mellett- -öklös karcsavarás

- alsó sasolás -felső sasolás

-rönközés -tolás lábbal.

- sárkány taposás - holdharapás

-egyensúly gyakorlatok - vakfutás

-távérzékelő lépés - oldalérzékelés

-vakjáték, vakharc - sarkolás

-daruzás - szélmalom

-lábterpeszek - térdizület reakció (hátra fekvéssel)

-csípőizület reakció térdfordítással - g.oszlop erősítés

-hátsó kézfogás -préselések

 

- 47 -

 

 


 

V. Állóképességet és koordinációs készséget fejlesztő gyakorlatok

-ingafutás -kar

körgyakorlatok

-test, kar, láb

ütemgyakorlatok

-forgó-ugró

gyakorlatok

-futóiskola

- kézjárás

gyakorlatok

- karhajlítás

kézenállva

- bakfitty -páros

erőgyakorlatok

-erősorok

3/3/3/3

-ütések és rúgások

támadott felületeinek

előkészítése

- ugrások -esésvariációk -esések eszközzel -esések

ellenféllel

 

- 48 -

 

 


 

VI. Birkózási fogásokat előkészítő speciális izületvédő és rávezető gyakorlatok

- nyakkörzések - terheléses

nyakgyakorlatok

- váll- és

könyökgyakorlatok

- csípő és

törzsgyakorlatok

- izülettorna

- előkészítő

nyújtások

befejező

gyakorlatai

- alaphelyzet

felvétele, az

egyensúly helyes

értelmezése

- alaphelyzetben

tolások és húzások

gyakorlása

irányváltoztatásokkal

- alaphelyzet

bontása

- alaphelyzetből

végtagok fogása

és húzása

- nyakfogás

gyakorlása

-végtagfogás

bontása

-nyakfogás bontása -ráterhelés

helyzete

- menekülés

ráterhelésből

 

 

 
itt vagyunk
 
közelebbről
 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt