RÁKOSMENTE BARANTA
RÁKOSMENTE BARANTA
Tartalom
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
társoldalak
 
MHSE Adószám 1%

18167632-1-42

 
Eseményeink
2018. Április
HKSCPSV
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
<<   >>
 
idő
 
mi mennyi?
Indulás: 2007-08-30
 
A Baranta elméletéről
A Baranta elméletéről : EDZÉSVEZETÉSI ELMÉLET 4

EDZÉSVEZETÉSI ELMÉLET 4

  2010.02.16. 14:42

A felkészítés


A felkészítés rendszere

 

 

A felkészítés egy összetett hatásmechanizmusra épül. Építőelemeiben a közösségi

formák mellett szerepet kapnak egyéni feladatok is. Elemei a következők:

 

-edzések

 

-önálló gyakorlások

 

-előadások

 

-önálló ismeretszerzés

 

-edzőtáborok

 

-összevont szemináriumok

 

-versenyek

 

-vizsgák

 

-közösségi rendezvények, ünnepek

 

-közös munkavégzések

 

-csoportos erőpróbák

 

-hadijátékok

 

-bemutatók

 

1. Az edzések

Az edzés /a test feledzése/, vagy közösségi küzdelmi gyakorlás a jelenlegi viszonyok

és lehetőségek között a felkészítés egyik legfontosabb formája. Helyszínének megválasztása

során törekedni kell a megfelelő mérető tér biztosítására, valamint városi körülmények között

is helyet kell adni a természeti környezetben való mozgásos gyakorlásokra. Az edzésekre

fordított egységnyi idő nagyban meghatározza a képzettség szintjét. Nem az eltöltött .évek.

számítanak, hanem az .eltöltött órák.. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy heti 2x2

óra alatt nem lehet Baranta képességeket felépíteni. A heti edzési idő növelésével ez a

folyamat felgyorsítható. Minél sűrűbben követik az egyes edzések egymást, annál hamarabb

rögzülnek a technikai ismeretek és annál gyorsabban fejlődnek ki a képességek és készségek.

Alacsonyabb intenzitás esetén a folyamatos .újratanulási. folyamat miatt nincs mód építkező

jellegű előrehaladásra. Miután a Baranta esetében jóval több alkalmazásról van szó, így ez

hatványozottan jelentkezik.

 

Ugyanazon fegyverrel történő gyakorlások közti idő a folyton lemaradó egyén vagy

alacsony intenzitással működő közösség esetében oly mértékben megnő, hogy a képzési

folyamatban már nem lehet szó egymásra épített elemekről. Általánosságban azt mondhatjuk,

hogy nincs annyi idő a világon, amennyi a Barantára, edzésre elegendő lenne, de a tapasztalat

szerint a leghatékonyabban a 3-3,5 órás edzések során lehet az ismereteket magyar jelleggel

átadni. Ez edzés tartalma során törekedni kell a sokszínű, több irányú terhelést és

képességfejlesztést biztosító belső szerkezetre. A tevékenység végig vezetett, programmal

töltött legyen. A gyakorlások során ne adjunk lehetőséget a gyakorlóknak az alacsony

intenzitású időfelhasználásra. A felkészítő, ha kell személyesen lépjen be a gyakorló közegbe

és diktálja a feladat végrehajtásának ütemét.

 

A közösséget szervezzük tizedekbe, alakítsuk ki az .ikresedést., a küzdő párok

rendszerét, valamint ezen párok közé kerüljön be az a 3. személy, akit kezdő állapotából a

lehető leggyorsabban .emelünk., hogy ő is gyakorló pár mellé kerülhessen. Törekedni kell

arra, hogy az időjárási és a fényviszonyok függvényében egyre több edzés a szabadban

kerüljön lebonyolításra. A tíznagyok, tizedparancsnokok folyamatosan ellenőrizzék és

 

- 27 -

 

 


 

segítsék a végrehajtást. Gyakorló párjukkal együtt a saját gyakorlásuk mellett a beosztott tized

minden párosába, ill. hármas kiscsoportjába .lépjenek be. hibajavító, gyakorló, mozgást

gyorsító ellenfélként. Az edzések során az adott képesség legjobbjait is el kell juttatni önnön

tudásának határaira. A legjobbaknak is .meg kell veretődniük.. Ilyenkor a kevésbé felkészült

barantázó és a haladó is hatékonyan képes együtt, egymást kiegészítve edzeni /példa:

övbirkózás 10..-es küzdelem-körrendszer, szabad vívás körrendszer, íjászat párbaj

körrendszer/.

 

Az edzések jó alkalmat nyújtanak a különböző életkorú barantázók

együttműködésének, általános nevelési feladatainak kiteljesítésére és gyakorlására. A 20

évesnek meg kell tanulnia, hogy kötelességei és felelősségei van egy fiatalabb társával

szemben. A fiatalok, gyengébb képességűek oktatása nem nyűg, hanem óriási lehetőség arra,

hogy jobban elmélyüljön az adott tudás és nagyobb felelősséggel tanuljuk a rákövetkező

tartalmakat.

 

Az edzéseket szakrális keretbe kell foglalni. Ez a .rítussor. tükrözze az adott tájjelleg

hagyományait, a közösséget alkotó egyéniségek szándékait, vállalásait és a magyarság közös

jellemzőit. Az edzések során testi-, szellemi- és a lelki nevelés lehetőségeit együttesen

gyakoroljuk. Lehetőség szerint az edzések kezdeténél biztosítsunk időt a magyarság

ismeretének mélyebb elsajátítására, aktuális kérdések magyar értelmezésére.

 

Az edzések javasolt szerkezete

 

Természetesen nem kell minden elemet egyszerre gyakoroltatni. Feladatcsoportokat

 

/legalább nyolc elem/célszerű összeállítani a rendelkezésre álló idő és az eszközállomány

 

lehetőségeinek függvényében. Szemináriumok alkalmával a z egyéni képzettséghez

 

igazodva összeállítható 7-10 órás teljes anyag is.

 

Az edzés előkészítése

 

A megelőző edzésen megnevezésre kerül a következő edzés időpontja, tartalma,

alkalmazott eszközei. Kijelölésre kerülnek azok a személyek, akik rész-foglalkozásvezetőként

közreműködnek , valamint egyesületi edzésanyagok és eszközök előkészítői. Fel kell hívni a

figyelmet arra, hogy lehetőség szerint pontosan érkezzen mindenki, hogy ..-kor már meg

lehessen kezdeni a munkát.

 

Az edzés tartalma

 

 

I. Köszöntés

Létszám ellenőrzése Újoncok bemutatkozása

Az edzésen résztvevők nyilvántartása A foglalkozás anyagának ismertetése

Az edzés területének ellenőrzése Alkalmazott fegyverek eszközök balesetvédelmi

vizsgálata

 

II. Általános Baranta elmélet, szerves kultúra elmélet

A szerves magyar kultúra alapkérdéseivel, illetve a Baranta elméleti alapkérdéseiről szóló 510

perces előadások, beszélgetések.

 

- 28 -

 

 


 

III. Történet

Magyar mese, történelmi- ill. személyes anekdota ismertetése, a történések elemzése 5-10., a

magyar sajátosságok kiemelése.

 

IIII. Kezdő közösségi tánc

 

A csoportos, kör jellegű haditáncokból választott előkészítő és ébresztő táncmozzanat.Pl.

Héjsza típusok, Kedves útja ,5-8‘

 

 

V. Koordinációs képességet fejlesztő bemelegítő, átmozgató gyakorlatok hagyományos

pásztor bemelegítési-, nyújtási- és szalagerősítő gyakorlatokkal

Mintegy 200 hagyományos fejlesztő alapgyakorlat és továbbfejlesztett változatuk gyakorlása.

20-40.

 

VI. Harci táncok összekötött mozzanatainak ütemgyakorlata

Ugrós-, kanász-, botoló, verbunk elemek. 15.

 

VII. Állóképességet, erőt, koordinációs készséget, küzdelmi gyorsaságot fejlesztő

gyakorlatok, rúgó-, ütő-, fejelő, fogó alapkészség fejlesztése, pásztor erősítő technika

Mintegy 120 hagyományos fejlesztő alapgyakorlat és továbbfejlesztett változatuk gyakorlása.

30-40.

 

VIII. Birkózási fogásokat előkészítő speciális izületvédő és rávezető gyakorlatok

Mintegy 20 hagyományos alapgyakorlat és továbbfejlesztett változatuk gyakorlása. 10.

 

VIIII. Magyar övbirkózás fogások rendszerezése, gyakorlása, ismétlése, magyarázata

Gyakorlás alaphelyzetekben, küzdelmi állapotban, gyakorlás több ellenfél ellen, birkózó

körtechnikák, terheléses körtechnikák, esetleges versengések, víz közegű gyakorlások. 40.

 

X. Magyar övbirkózás fogások Böllön jellegű rendszerezése, gyakorlása, ismétlése,

magyarázata

Gyakorlás alaphelyzetekben, küzdelmi állapotban, gyakorlás több ellenfél ellen. Böllön

jellegű küzdelem csoportban, alakzatban.15-20.

 

XI. Rövid bot, kard, fustély, hosszú bot, lándzsa, szabja, fokos, bárd, pajzs

iskolagyakorlatok ismétlés és kiegészítés, botforgatás variációk és összekötések 20-30.

Fegyver értelmezése, taktikai

alkalmazása, harci értelmezése

Szerszámfogás, fogások, magyarázata, fegyver

súlyponti- és energetikai rendszere, célszerűsége

Alapállás és egyensúly magyarázata Az iskolagyakorlatok rendszere, magyarázat

Vívás- mozgás összhangja Lépésgyakorlatok

Ellenőrzés Ismeretek elmélyítése

Az ún. fejpajzs alkalmazása és a

fegyver lendítésének módszerei

Tanult technikai elemek gyors közegben és

zavaró hatások jelenlétében

 

XII. Rövid bot, kard, fustély, hosszú bot, lándzsa, szabja, fokos, bárd, pajzs

iskolagyakorlatok ismétlés és kiegészítés, védekező gyakorlatok 20-30.

- egy fegyverrel előrelépő ellenfél ellen

lassan, irányokat értelmezve

- egy fegyverrel előrelépő ellenfél ellen lassan,

csapó és szúró mozdulatokkal

 

- 29 -

 

 


 

- egy fegyverrel előrelépő ellenfél ellen

folyamatosan gyorsulva, irányokat

értelmezve

- két fegyverrel előrelépő ellenfél ellen lassan,

irányokat értelmezve

- két fegyverrel előrelépő ellenfél ellen

gyorsan, irányokat értelmezve

- egy fegyverrel előrelépő ellenfél ellen

folyamatosan gyorsulva, váltakozó ritmusban és

lépési formával, irányokat értelmezve

- védekező gyakorlat több ellenfél ellen

lassan

- védekező gyakorlat több ellenfél ellen

folyamatosan gyorsulva

-Körgyakorlatok 1-12-ig -Sztituációgyakorlás- a mindenkori

élethelyzeteknek megfelelő 1-30

 

XIII. Páros vívómozzanat összeállítása 20.

-elemenkénti begyakorlás -összeállítás

-ellenőrzés -javítás

-gyakorlás egészében lassan -gyakorlás egészében folyamatosan gyorsulva

páros vívásmozzanat bemutató

több ember ellen, különböző fegyverekkel

csoportok rögzített harca egymás ellen

 

XIIII. Szabad vívás előkészítése, szabad fegyveres küzdelem gyakorlása 20.

-ütemgyakorlatok -kitörésgyakorlatok

-speciális reflexfejlesztés -dinamikai elemek elmélyítése

-taktikai alapelemek begyakorlása, a

küzdelem felépítése

-vívás a vívóhatáron

-küzdelem a fegyver és a test egységét

értelmezve

-szabad vívás szablya, bot alkalmazásával

védőfelszerelésben

-szabad vívás több ellenfél ellen,

pozíciókeresés és megközelítési sorrend

-szabad vívás csoportos küzdelem esetén

 

XV. Magyar íjász képességek előkészítése és gyakorlása 40.

Technikai sajátosságok, ösztönös lövés felkészítés, gyorstöltés variációk, párbajok, íjász

mesterlövészet, mozgásos cél-lövő kombinatív gyakorlás, csoportos alakzatok, íjász .foci.,

futásíjászat, harci íjász küzdelmek tompított heggyel védőfelszerelésben , könnyű íjakkal,

íjász ügyességi és kombinatív taktikai játékok, pl. íjász .ostábla., vagy .amőba..

 

XVI. Ostor és egyéb népi harci eszközök /kés, bicska, cüvek, hajítófa, kámfa, bilicke,

parittya, csúzli/ alkalmazása, hajítófegyverek kezelése 30.

Alaptechnikák elsajátítása, küzdelmi értelmezése, küzdelmi elemek összeállítása. Gyakorlás

alaphelyzetekben, küzdelmi állapotban, gyakorlás több ellenfél ellen

 

XVII. Lovas alapképességek gyakorlása, együttműködés kialakítása, lovas készségek, ló

harci alkalmazás alapjai 60-90.

Kommunikáció a lóval, ló ápolás, gondozás, ló irányítása, készségek kialakítása, magyar

lovaglástechnika, szőrén és nyeregben, íj, fokos, kopja, kard/szablya használatának alapjai

lóról. Lovas ügyességi versengések, sorjátékok, lovas birkózás, lovas menet, lovas alakzatok,

alakzatváltások.

 

- 30 -

 

 


 

XVIII. Kutyás alapképességek gyakorlása, együttműködés kialakítása, kutya és ember

közös harci együttműködésének alapjai 60-90.

Kommunikáció a kutyával, ápolás, gondozás, kutya irányítása, készségek kialakítása, játékos

küzdelem a kutya ellen, barátság elmélyítése, a kutya szerepe a harcban és

munkafolyamatokban, alaphelyzetek gyakorlása, ló-kutya-ember együttes működése.

 

XIX. Harci játék, küzdelmi népi játék, taktikai játék elsajátítása gyakorlása 10.

Játék tanulása, gyakorlása, továbbfejlesztése

 

XX. Harci tánc, fegyveres táncgyakorlat gyakorlása 15-25.

Tánc tanulása, gyakorlása, küzdelmi elemeinek továbbfejlesztése, tánckultúra elemeinek

egymáshoz kapcsolása, bemutató- és verseny koreográfiák összeállítása, gyakorlása

 

XXI. Népi gyógyászat, csontkovács és népi kenő technikák 10-30.

Egészségmegőrző, betegségmegelőző képességek fejlesztése, alapvető technikák elsajátítása,

gyakorlása.

 

XXII. Edzés vége

-közös ének

-Baranta kör /a legfiatalabbak középre/

-feladatszabás a következő edzésig

-bemutatók, rendezvények, hírek ismertetése

 

- 31 -

 

 


 

 


 

 

 
itt vagyunk
 
közelebbről
 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt