RÁKOSMENTE BARANTA
RÁKOSMENTE BARANTA
Tartalom
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
társoldalak
 
MHSE Adószám 1%

18167632-1-42

 
Eseményeink
2018. Február
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
<<   >>
 
idő
 
mi mennyi?
Indulás: 2007-08-30
 
énekek, dalok
énekek, dalok : énekek

énekek

táltos énekek


Ahol földre ér az ég

Hogyha oda mehetnék
Ahol földre ér az ég
Keresnék egy
nagy-nagy sziklát
S tetejére leülnék

Nyújtózkodnék egy nagyot
Örülnék, hogy ott vagyok
És kezemmel
ölbe vennék
Minden egyes csillagot

Hogyha oda mehetnék
Ahol földre ér az ég
Lábaimat
jól megvetném
S fenyõfává változnék

Nõnék, nõnék magasra
Szálasodnék szálasra
Sok szép ágam
mindenkinek
Menedéket nyújtana

Hogyha oda mehetnék
Ahol földre ér az ég
Odavezetõ
út szélén
Nagy máglyákat gyújtanék

Minél többen jöjjenek
Egymás köré gyûljenek
Igaz dallal
igaz tánccal
Életnek örüljenek

Hogyha oda mehetnék
Ahol földre ér az ég
Nem törõdnék
búval, bajjal
Nevetnék, csak nevetnék

Nem törõdnék
búval, bajjal
Nevetnék, csak nevetnék

 

 

 

 

 

 Hangot hallok...

Õseink nyugodni térnek
Megpihennek hívó szóra
Tudói õsbölcsességnek
Térek velük nyugovóra

Hangot hallok kõ torkából
Csillag - tüzek ropogását
Hetedik ég távolából
Táltos lovak dobogását

Megmos esõ , megdörzsöl hó
Szél megszárít , kéreg bújtat
Égi tüzek közt ragyogó
Éji dobom csendben hallgat


Hangot hallok kõ torkából
Csillag - tüzek ropogását
Hetedik ég távolából
Táltos lovak dobogását

Másik földnek , másik égnek
Ismerõi hangozzatok
Része lenni zúgó szélnek
Világot virágozzatok

Hangot hallok kõ torkából
Csillag - tüzek ropogását
Hetedik ég távolából
Táltos lovak dobogását

Vörös folyam ereinkben
Szarvas - erõnk áradjatok
Agancsos fény - erdeinkben
Erõsen áramoljatok

Hangot hallok kõ torkából
Csillag - tüzek ropogását
Hetedik ég távolából
Táltos lovak dobogását

Hangot hallok kõ torkából
Csillag - tüzek ropogását
Hetedik ég távolából
Táltos dobok dobogását

 

 

 


Teremtés

Hajat síkság dús füvébõl
Homlokot kõbõl gyúrjatok
Szemet öntsetek tó vizébõl
Szájnak barlangot fúrjatok

Arany Napapánk fölragyogjon
Égbõl hangozzék szólás
Dalok mélyrõl szakadjanak
Mint hétágú tiszta forrás

Test sziklából testesüljön
Kart fûzfából fûzzetek
Erekbõl erek eredjenek
Lábnak cserefát tûzzetek

Arany Napapánk fölragyogjon
Égbõl hangozzék szólás
Dalok mélyrõl szakadjanak
Mint hétágú tiszta forrás

Szívet Napból formázzatok
Lelket létezõ leheletbõl
Inat csonthoz csomózzatok
Ízt hozzatok felhõk felõl

Arany Napapánk fölragyogjon
Égbõl hangozzék szólás
Dalok mélyrõl szakadjanak
Mint hétágú tiszta forrás

 

9. Éjben megtisztulva (Napköszöntő) (138)

Héjájá héjájá héjájáhó...

Éjben megtisztulva várom szavad

Arcod ha meglátom, lelkem szabad

Tápláló fényeddel békítesz át,

Újra megtérek jó Apám hozzád.


Az Õsök hangja szól

Az Õsök hangja szól
Erdõben eredõ erekben
Domb mögött rejtezõ berekben
Hegyormon õrt álló sziklában
Sziklán kapaszkodó szilfában

Barlang elmosódó rajzában
Sztyeppén hallgató kõoltárban
Csillagtûz fényszülte szikrában
Holló hívó károgásában

Selymesen símuló füvekben
Rókának otthona üregben
Sasok süvítõ sívásában
Farkas nyúló vonyításában

Szarvas ágazó agancsában
Források forrongó fodrában
Tavak terülõ nyugalmában
Dióban, szõlõben, almában
Az Õsök hangja szól…
Tölgy terebélyes gyökerében
Törzsét körbeóvó kérgében
Égre nyújtózó karjaiban
Csillagok lágy sóhajaiban

Hold ezüstös hullámaiban
Nap aranyló sugaraiban
Kéklõ ég tisztító mélyében
Havas hegycsúcsok tetejében

Kumisz fehér pezsdülésében
Bor újjászületõ szerében
Életfán lengõ szalagokban
Kopjafán búvó alakokban

Égi király igaz íjában
Derekát övezõ szíjában
Ikrei suhanó nyilában
Üldözte ünõ hívásában

Az Õsök hangja szól 

 

 

 

 

 

 

 


Tenger fodra, kopja hegye

Tenger fodra voltam volna
Hajad fodrozgattam volna
Habfehéren, földi égen
Tenger fodra voltam volna

Nap sugara voltam volna
Bõröd símogattam volna
Aranysárgán, lelked házán
Nap sugara voltam volna

Hold udvara voltam volna
Néked udvaroltam volna
Ezüstkéken, esti égen
Hold udvara voltam volna

Sudár fenyõ voltam volna
Néked enyhet adtam volna
Árnyékomban hûsöltél, ha
Sudár fenyõ voltam volna

Fecske szárnya voltam volna
Boldogan repültem volna
Szíved szelén kifeszülve
Fecske szárnya voltam volna

Hegyi patak voltam volna
Kertedet locsoltam volna
Száradástól megóvtam, ha
Hegyi patak voltam volna

Kopja hegye voltam volna
Népen védelmeztem volna
Ezüst fénnyel, éles éllel
Csatában zúdultam volna

Nyílvesszõ ha voltam volna
Ármányt ûztem, szúrtam volna
Sívó hanggal, száz-magammal
Süvítve suhantam volna

Lobogó ha voltam volna
Magasan lobogtam volna
Földet éghez kell emelnem
Porba sose hulltam volna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nincs rossz

Nincs rossz
Nincs rossz, nincs jó
Csak Isten, táncolható
Nincs csend, nincs szó
Csak Isten, dalolható

Nincs kint, nincs bent
Mindkettõ Istent jelent
Nincs Te, nincs Én
Csak Mi látjuk a Végtelent


Hazám


Fenn, a kéken égõ égen
Csillagutak tengerében
Merre õsök tüze ég
Ott találom a hazámat

Kinn a széles rónaságon
Fenyves ölelte tisztáson
Fénylõ hegyek tetején
Ott találom a hazámat

Karod óvó oltalmában
Szemed boldog mosolyában
Miben megtisztulok én
Ott találom a hazámat

Szívem legmélyebb zugában
Lelkem felsejlõ titkában
Ahol Isten fénye él
Ott találom a hazámat

 

33. Világ örök útja (126)

Az út, melyen járok,

világ örök útja,

reggel fényesedik,

este beborúla,

délben erősödik,

éjjel mosnak álmok

világ örök útja, az út melyen járok

 


Hogyha tegnap meghalok

Hogyha tegnap meghalok
Ne vigyetek innen
Éji égen csillagok
Legyenek az ingem

Hajladozó fûszálak
Legyenek nadrágom
Délrõl jövõ meleg szél
Köpenyemmé váljon
Hej.....
Lábaimat hajnali
Ködfelhõ borítsa
Fénybõl szövött patakból
Legyen kesztyûm ujja

Fejemre hósüvegként
Förgeteg omoljon
Tetteim regõseként
Sólyomszárny suhogjon
Hej.....
Hogyha tegnap meghalok
Hagyjatok itt engem
Kincsekért el nem hagyom
Füstté váló kincsem

Napkeleten születtem
Napnyugat emésszen
Hogyha tegnap meghalok
Hagyjatok itt szépen


Napköszöntés

Éjben megtisztulva várom szavad
Arcod ha meglátom, lelkem szabad
Tápláló fényeddel békítesz át
Újra megtérek jó Apám hozzád.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süvít a szél

Süvít a szél
Rámsímul ma a holnap
Süvít a szél
Tollaim meghajolnak
Ne várj, ne várj
Innen nincs visszaút
Ne várj, ne várj
Utam már égi út

Süvít a szél
Széllé olvadok lassan
Süvít a szél
Magasan, magasabban
Ne várj, ne várj
Szíved össze ne törjön
Ne várj, ne várj
Mert nincs ki visszajöjjön

Süvít a szél
Vele szárnyalok én is
Süvít a szél
Vagyok s eltûnök mégis
Ne várj, ne várj
Nincs többé, kire vársz
Ne várj, ne várj
Mindenhol megtalálsz

 

 


Vállaink ha összeérnek

Vállaink ha összeérnek
Lelkeink együtt zenélnek
Karunk összekapaszkodik
Égiekhez magasodik

Szívünk egy erõre dobban
Egymás felé nyílunk jobban
Lábaink ha együtt lépnek
Célhoz elõbb odaérnek

Szertelenbõl szerbe váltunk
Szeretetlenné nem válunk
Égi rendet földön viszünk
Örök törvényekben hiszünk

Vállaink ha összeérnek
Gátját vetik a sötétnek
Karunk összekapaszkodik
Magasodik, magasodik

 

 


Tépjen szél

Tépjen szél


Tépjen szél, mosson esõ
Förgeteg törjön elõ
Verjen jég, hózivatar
Érezzem, ölni akar

Nem megyek el, itt maradok
Bennem Isten Napja ragyog
Nem megyek el, itt maradok
Szívem hazámért dobog

Ösvények rejtõzzenek
Örvények kerítsenek
Sírjon a föld lábam alatt
Szabdalják szép szárnyamat

Nem megyek el, itt maradok
Bennem Isten Napja ragyog
Nem megyek el, itt maradok
Szívem hazámért dobog

Marjon tûz, emésszen el
Testem kard négyelje fel
Hold és Nap elbújjanak
Csillagok kihúnyjanak

Nem megyek el, itt maradok
Bennem Isten Napja ragyog
Nem megyek el, itt maradok
Szívem hazámért dobog

 

(190)Tisztíts meg . minket

 

Tisztíts meg minket

2x

Úti porainktól

Kinti ártóinktól

Benti gátjainktól

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
itt vagyunk
 
közelebbről
 

Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??    *****    Kérlek segítsd egyesületünk munkáját az adód 1%-kal. Nézd meg a rendezvényeinket is. 2018. március 24.-én várunk!    *****    A HUN-Tv kezet nyújt: Az Élet Magazin elõadásai, köztük Asztrológia elõadásom    *****    Olvasód leszek! Nyerj 100 Kreditet! Gyere ha szeretsz Olvasni.    *****    Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Új letölthetõ olvasmányok:28 nap varázslatban A fénytest A kulcs A titok A tizedik felismerés A lélek anatómiája A csend    *****    Még nagyon az év elején járunk, most rendelj születési horoszkópot az ajándék 3 év elõrejelzés és ingyenes konzultáció!!    *****    Pánikenyhítõ poszt a Histórián. Superuser jelen. És TE merre jársz? Kattints!